FIETSATELIER
Fietsen, en alles wat daarbij hoort, recycleren, onderhouden, herstellen en assembleren. Maar ook fietsverhuur en meedenken rond mobiliteitsvraagstukken. Alles voor en/of met bedrijven, scholen, toeristen, gemeenten, andere overheden, … met als doel: observatie, training en versterking van competenties teneinde de kans op duurzame tewerkstelling te maximaliseren. Voor mensen waar de toegang tot verloonde arbeid (tijdelijk) onmogelijk is.


Perstekst opening Fietspunt Hasselt 30 juni 2008