We staan open voor mensen met afhankelijkheids- en andere psychosociale en/of psychiatrische problemen. Vervolgens trachten wij onze visie te concretiseren in zowel wonen, een zinvolle daginvulling als werken. Dat vergt meer dan één methodiek, vandaar 3 modules. Elke module is afzonderlijk toegankelijk, maar ook bruikbaar als groeipad. Oversteken van de ene module naar de andere, maar ook meermaals terugkeren, is én blijft mogelijk.

 

module 1: Beschut wonen   meer >
module 2: Dagactiviteiten   meer >
module 3: Fietsatelier   meer >